Podmienky používania

Ďakujeme Vám za návštevu webových stránok našej spoločnosti. Nižšie nájdete všetky právne náležitosti k našej webovej prezentaci.

Máme zájuem na neustálom zvyšovaní kvality našej práce, preto uvítame akékoľvek otázky, upozornenia a návrhy týkajúce sa našej webovej prezentácie.

Váš on-line team stihl.sk.

Zastúpenie pre Slovenskú republiku

STÉNIA export – import

Výhradný dovozca výrobkov firmy STIHL pre Slovensko

Adresa: STÉNIA, Prešovská cesta 4, 040 01 Košice
Telefón: 055/62 285 95, 055/62 224 40, 0915 276 063
Fax: 055/62 204 96
E-mail: info@stihl.sk

Právne obmedzenia

Návštevou alebo používáním internetových stránok stihl.sk a stihl.sk prehlasujete, že súhlasíte s nasledujúcimi ustanoveniami o používaní:

Autorské práva

Všetky texty, fotografie, grafické obrázky, video a audio súbory a ďalšie tu uverejnené informácie vrátane ich grafického stvárnenie sú chránené autorským právom. K využívaniu tohoto chráneného obsahu je oprávnený výhradne ANDREAS STIHL AG & Co. KG, pokud nie je uvedené inak.

Rozmnožovanie a/alebo reprodukcia ako tohto celku , tak jeho častí je prípustná len s písomným povolením ANDREAS STIHL AG & Co. KG . Najmä nie je povolené kopírovať z týchto internetových stránok obrázky alebo grafickú úpravu a používať ich na svoje vlastné účely.

Ochranné známky

Štýl písma STIHL a logo STIHL sú ochranné známky spoločnosti ANDREAS STIHL AG & Co. KG. Štýl písma VIKING a logo VIKING sou ochranné známky spoločnosti VIKING GmbH , Rakúsko. Okrem týchto vymenovaných je ANDREAS STIHL AG & Co. KG aj VIKING GmbH vlastníkom rady ďalších ochranných známok.

Používanie ochranných známok je prípustné len po predchádzajúcom písomnom súhlase ich príslušného majiteľa.

Vylúčenie ručenia

Obsahy našich internetových stránok podliehajú neustálym zmenám . ANDREAS STIHL AG & Co. KG zostavuje internetové stránky vždy s maximálne možnou starostlivosťou. Napriek tomu je ich obsah poskytovaný bez záruky úplnosti alebo správnosti. ANDREAS STIHL AG & Co. KG neručí za priame alebo nepriame škody (zmluvný alebo mimozmluvný) vzniknuté na základe používania informácií a dát z týchto internetových stránok, s výnimkou prípadu zámeru alebo hrubej nedbalosti spoločnosti ANDREAS STIHL AG & Co. KG

ANDREAS STIHL AG & Co. KG nepreberá ručenie alebo záruku za obsah internetových stránok, na ktoré naše webové stránky priamo alebo nepriamo odkazujú. Návštevníci používajú tu umiestnená prepojenie na iné webové stránky na vlastné nebezpečenstvo a používajú ich podľa práve platných podmienok pre využitie príslušných webových stránok.

Ochrana dať

Spoločnosť ANDREAS STIHL AG & Co. KG je potešená vašou návštevou na týchto webových stránkach aj vaším záujmom o náš podnik a výrobky. Ochrana dát pre nás nie sú len plané slová, ochranu vašich súkromných dát preto berieme veľmi vážne. S vašimi dátami zaobchádzame veľmi starostlivo a dôverne a využívame ich iba v rámci platných právnych predpisov.

osobné dáta

Ak navštívite naše webové stránky, uložíme k štatistickému spracovaniu názov vášho poskytovateľa internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré navštívite u nás, a dátum a dĺžku trvania vašej návštevy.

používaním cookies

Aby bola návšteva našich webových stránok atraktívne a bolo možné využívať všetky funkcie, používame na stránkach takzvaná cookies. Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Niektoré nami používaná cookies sa po ukončení prezerania, teda po zatvorení vášho prehliadača, zase vymažú (takzvaná relačná cookies). Iná cookies zostanú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám alebo našim obchodným partnerom rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (takzvaná trvalá cookies). Môžete si tiež nastaviť prehliadač tak, aby ste boli informovaní o ukladaní cookies a mohli jednotlivo rozhodovať o ich zablokovanie, alebo môžete uloženie cookies pre určité prípady, či všeobecne vylúčiť. Pri blokovaní cookies však môže byť obmedzená funkčnosť našej webovej stránky.

Newsletter a objednávanie tlačív

Ak chcete dostávať newsletter ponúkaný na webovej stránke, potrebujeme vašu e-mailovú adresu. Newsletter môžete na tejto webovej stránke kedykoľvek odhlásiť. Pri objednávaní tlačív potrebujeme vaše osobné dáta, aby sme mohli správne spracovať vašu požiadavku. Vyplnenie týchto formulárov je na vašej úvahe. Vaše dáta budú použité iba v najnutnejšom rozsahu. Ak to bude potrebné, môžu byť vaše dáta použité v rámci skupiny STIHL.

Ochrana osobných dát

Spoločnosť ANDREAS STIHL AG & Co. KG zabezpečuje pomocou technických i organizačných opatrení, aby bola vaša dáta chránené proti nezamýšľaným zmenám, strate, neoprávnenému prístupu alebo neoprávnenému využitie.

Webová analýza pomocou Google Analytics

Táto webová stránka využíva Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc. ( „Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analýzu vášho používania tejto webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky, vytvárané pomocou cookies, sa prenášajú spravidla na server Google v USA a tam sa ukladajú.
V prípade aktivovanej anonymizácie IP na tejto webovej stránke Google predtým vašu IP adresu skráti v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných členských štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa plná IP adresa prenesie na server Google v USA a skráti sa až tam. IP anonymizácie je na tejto webovej stránke aktívny. Google tieto informácie z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky používa na vyhodnotenie používania webovej stránky, na zostavovanie štatistík reportov o aktivitách webovej stránky a pre ďalšie služby pre prevádzkovateľov tejto webovej stránky, spojené s používaním webových stránok a internetu.
V rámci Google Analytics nespája Google IP adresu oznámenú vaším prehliadačom s inými dátami. Uloženie cookies môžete zablokovať príslušným nastavením svojho internetového prehliadača; upozorňujeme vás však, že v tom prípade je možné, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.
V zbere a spracovaní svojich dát (vr. IP adresy), ktorá bola získaná pomocou cookies v súvislosti s využívaním webových stránok, môžete spoločnosti Google zabrániť tak, že si z nasledujúceho odkazu stiahnete a nainštalujete plugin do prehliadača:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Sociálne siete a sociálne pluginy

Rozsiahlu osobné podporu vám poskytujeme aj prostredníctvom našich stránok na sociálnych sieťach. Ak nám cez niektoré z týchto sociálnych sietí pošlite otázku, odošleme ho ďalej príslušnému oddeleniu. Dáta budú použité výhradne na zodpovedanie vášho dotazu a nebudú odovzdávaná tretím stranám. Aby ste nás mohli kontaktovať prostredníctvom sociálnych sietí, musíte sa prihlásiť k týmto službám. Spoločnosti stojace za týmito službami tiež zisťujú, ukladajú a využívajú osobné dáta. Na druh, rozsah a spracovanie týchto dát nemáme žiadny vplyv.

Používanie pluginov pre Facebook

Na našej webovej stránke sa používajú takzvané sociálne pluginy („pluginy“) sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ( „Facebook“). Pluginy sú označené logom Facebook alebo prívlastkom „sociálna plugin Facebooku“, resp. „Facebook Social Plugin“. Prehľad pluginov pre Facebook a ich vzhľad nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins.

Ak si otvoríte stránku našej webovej prezentácie, ktorá obsahuje taký plugin, váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi Facebooku. Plugin Facebook je integrovaný do webovej stránky a zobrazuje dáta priamo zo serverov Facebooku. Vďaka tejto integrácii Facebook dostane informáciu, že váš prehliadač spustil príslušnú stránku našej webovej prezentácie, aj keď nemáte facebookový profil alebo nie ste momentálne na Facebooku prihlásenie. Túto informáciu (vrátane vašej IP adresy) prehliadač priamo odošle do USA na server Facebooku, kde sa uloží.
Ak ste prihlásení na Facebook, môže Facebook návštevu našej webovej stránky priradiť priamo k vášmu facebookovému profilu. Ak použijete pluginy, napríklad stlačíte tlačidlo „Páči sa mi“ alebo pridáte komentár, aj táto informácia sa odovzdá priamo na server Facebooku a tam sa uloží. Informácie sa uverejňujú aj na vašom facebookovom profile a zobrazia sa vašim facebookovým priateľom, v závislosti od nastavenia vášho profilu.

Informácie o účele a obsahu zisťovanie dát ao ich ďalšom spracovaní a využití na Facebooku, o svojich s tým súvisiacich právach a možnostiach nastavenia ochrany súkromia nájdete v informáciách o ochrane dát na Facebooku: http://www.facebook.com/policy.php.

Ak nechcete, aby Facebook údaje zistené prostredníctvom našej webovej stránky priradzovala priamo k vášmu facebookovému profilu, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z Facebooku. Funkciu pluginov pre Facebook môžete tiež úplne zablokovať pomocou Add-Ons pre váš prehliadač, napr. „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

Odvolanie a právo na informácie

Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. My potom vykonáme všetky potrebné kroky, aby sme zaistili, že vašej žiadosti bude vyhovené a vaše dáta budú vymazané. Máte právo dostať na požiadanie bezplatne informáciu o svojich uložených osobných údajoch. Naviac máte podľa zákonných predpisov právo na opravu, zablokovanie a vymazanie týchto osobných údajov. Ak by sa vaše osobné dáta zmenila alebo bola u nás z nejakého dôvodu uložená nesprávne, radi ich opravíme. Radi vás tiež budeme informovať o tomto i ďalších témach ochrany dát u spoločnosti ANDREAS STIHL AG & Co. KG. Jednoducho nám svoju otázku zašlite e-mailom s označením predmetu „ochrana dát“ na adresu info@stihl.sk.