Veľkoobchod a maloobchod

STÉNIA a.s.
Poštová 11, 040 01 Košice
IČO: 36 204 871, DIČ: 202 005 3574, IČ DPH: SK 202 005 3574

zapísaná v obchodnom registri Okresného úradu Košice, číslo vložky: 1168/V

Tel.: 055 / 62 285 95
055 / 62 224 40
0915 276 063
Fax: 055 / 62 204 96
E-mail: info@stihl.sk