Pri objednávkach nad 200€ je DOPRAVA ZADARMO
Potrebujete poradiť? Viac o našom sortimente: 0907 711 077

Technická informácia

Zvolávacia akcia: motorové píly MS 462 / MS 462 C-M VW

Spoločnosť STIHL zistila anomálie v páke mechanizmu brzdy, ktorá bola nainštalovaná v niektorých reťazových pílach MS 462. Pozorovania ukázali, že jej vplyv na citlivosť aktivo-vania automatickej reťazovej brzdy nie je možné vylúčiť a preto v prípade spätného rázu môže hroziť zvýšené riziko zranenia užívateľa.

Ako zodpovedný výrobca sa spoločnosť STIHL rozhodla zvolať potenciálne dotknuté stroje a páku vymeniť. Týka sa to iba určitého množstva strojov.

Dotknuté výrobné čísla:

od 190996183 do 191007172 (vrátane týchto čísiel)

Ak ste si zakúpili motorovú pílu MS 462 alebo MS 462 C-M VW a jej výrobné číslo sa nachádza v jednom z hore uvedených rozsahov, prosíme, bezodkladne prestaňte pílu používať!
Kontaktujte Vášho STIHL predajcu kvôli odstráneniu závady. Tento servis je bezplatný.
Tento krok je preventívny a je potrebné ho vykonať v záujme Vašej bezpečnosti.
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte: servis@stenia.sk

Zvolávacia akcia

Akumulátorová kosačka
STIHL RMA 235.0

Firma STIHL zistila, že normatívne požiadavky doby zastavenia noža nie sú na niektorých strojoch spoľahlivo splnené. Z toho dôvodu môže byť zvýšené riziko poranenia užívateľa.

Preto sa firma STIHL, ako zodpovedný výrobca, rozhodla pre zvolávaciu akciu na kontrolu a potencionálnu opravu dotknutých strojov.

Ak ste si zakúpili akumulátorovú kosačku STIHL RMA 235.0 s výrobným číslom v rozsahu 949132514 – 949132961, prosíme, >bezodkladne prestaňte stroj používať!

Kontaktujte Vášho STIHL predajcu kvôli kontrole a prípadnému odstráneniu závady. Tento servis je bezplatný.

Tento krok je preventívny a vykonávaný pre Vašu bezpečnosť. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte: servis@stenia.sk