Pri objednávkach nad 100€ je DOPRAVA ZADARMO
Potrebujete poradiť? Viac o našom sortimente: 0907 711 077

Technická informácia

Zvolávacia akcia: motorové píly MS 462 / MS 462 C-M VW

Spoločnosť STIHL zistila anomálie v páke mechanizmu brzdy, ktorá bola nainštalovaná v niektorých reťazových pílach MS 462. Pozorovania ukázali, že jej vplyv na citlivosť aktivo-vania automatickej reťazovej brzdy nie je možné vylúčiť a preto v prípade spätného rázu môže hroziť zvýšené riziko zranenia užívateľa.

Ako zodpovedný výrobca sa spoločnosť STIHL rozhodla zvolať potenciálne dotknuté stroje a páku vymeniť. Týka sa to iba určitého množstva strojov.

Dotknuté výrobné čísla:

od 190996183 do 191007172 (vrátane týchto čísiel)

Ak ste si zakúpili motorovú pílu MS 462 alebo MS 462 C-M VW a jej výrobné číslo sa nachádza v jednom z hore uvedených rozsahov, prosíme, bezodkladne prestaňte pílu používať!
Kontaktujte Vášho STIHL predajcu kvôli odstráneniu závady. Tento servis je bezplatný.
Tento krok je preventívny a je potrebné ho vykonať v záujme Vašej bezpečnosti.
V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte: servis@stenia.sk

Zvolávacia akcia

Motorové rosiče
STIHL SR 430 / STIHL SR 450

Vážení klienti.
Firma STIHL zistila, že pri malom množstvo motorových rosičov STIHL môže dôjsť počas životnosti stroja k poškodeniu zotrvačníka, ktoré môže spôsobiť rozsiahlejšie škody na rosiči ako aj ohroziť obsluhu prípadne okolostojace osoby. Preto sa firma STIHL, ako zodpovedný výrobca, rozhodla vykonať opravu dotknutých strojov.

Iba zaškolená a skúsená osoba dokáže rozoznať poškodený zotrvačník.

Dotknuté výrobné čísla: od 369259472 do 370391433 (vrátane týchto čísiel)

Ak ste si zakúpili motorový rosič SR 430 alebo SR 450 v roku 2020 alebo 2021 a výrobné číslo sa nachádza v hore uvedenom rozsahu, prosíme, bezodkladne prestaňte rosič používať! Kontaktujte Vášho STIHL predajcu kvôli odstráneniu závady. Tento servis je bezplatný.

Tento krok je preventívny a chráni Váš stroj, Vás a okolie v blízkosti používaného rosiča. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte: servis@stenia.sk