Pri objednávkach nad 100€ je DOPRAVA ZADARMO
Potrebujete poradiť? Viac o našom sortimente: 0907 711 077

Nezabudnute na zimnú údržbu

Čo by ste mali urobiť pre dobré „zazimovanie“ Vašej kosačky? Pre uloženie počas „oddychového“ obdobie roka je nutné dodržať určité postupy, aby kosačka bola budúcu jar opäť v najlepšej forme.

Žiadny zvyšok paliva

Nádrž má byť pred zimnou prestávkou prázdna. Dôvod: Palivo stratí cez zimu zápalnosť – ak sa nechá v nádrži, môžu byť pri štartovaní na jar problémy. Ak ešte zostalo po poslednom kosení palivo, odporúča sa nechať kosačku na voľnobeh jazdiť tak dlho, až motor sám zhasne.

Kontrola hladiny oleja

Hladina oleja musí byť aj pred zimnou prestávkou v správnej výške. Vhodné je teda vykonať výmenu oleja v rámci odbornej prehliadky v autorizovanom servise VIKING. Ak si chcete výmene oleja sami, je potrebné sa držať návodu na obsluhu a používať predpísaný značkový olej.

Riadne čistiť

Práve po poslednom kosení sa musí náradie dôkladne vyčistiť. Zvyšky trávy, ktoré sú prilepené v skrini, sa môžu odstrániť drevenou alebo plastovou stierkou. Zvyšky trávy nesmie byť mimo to v chladiacich rebrách a v priestore výfuku, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru. Trávna kosačka sa vyčistí kefou a vodou. Navyše pomôže umytie záhradnou hadicou.

Pozor: Nepúšťajte príliš silný prúd vody na ložiská, tesnenie alebo časti motora, inak môže dôjsť k poškodeniu náradia. Ak chcete očistiť spodnú stranu náradia od zvyškov nečistoty, mala by sa kosačka preklopiť dozadu, tak aby zapaľovacia sviečka smerovala nahor. Keď sa náradie nakloní na bok, môže sa olej dostať do vzduchového filtra alebo výfuku – hrozí väčšie poškodenie.

Posledná kontrola

Žací nôž by mal byť pred prvým použitím na jar neporušený. Ak sú viditeľné trhliny a ryhy, musí sa ihneď vymeniť u odborného predajcu VIKING. V opačnej prípade odporúčame nože vymontovať a nabrúsiť popr. nechať nabrúsiť a vyvážiť odborníkom. Odporúča sa napokon tento postup vykonávať vždy asi po 25 hodinách práce, aby sa dosahoval optimálny výkon pri kosení.

Správne miesto k odpočinku

Ak sú vykonané všetky údržbové práce, patrí trávna kosačka, starostlivo zakrytá, do suchej miestnosti, kde sa nepráši. Poloha pri skladovaní je pritom normálne poloha. Pozor: Trávna kosačka so štartovacou batériou musí byť bezpodmienečne v temperovanej miestnosti, ktorá nezamŕza!

A:

Aj keď náradie nie je prechodne v prevádzke, nemalo by byť nikdy prístupné pre deti.