Monthly Archives: december 2015

Pri starostlivosti o záhradu vzniká stále a znovu veľké množstvo rastlinných zvyškov, ktoré zaberajú veľa miesta. Kam sa záhradným odpadom, ako sú ostrihané konáre stromov a živých kríkov, pokosená tráva, lístie a zvädnuté kvety?

Ekologická recyklácia.

Naše záhradné drviče / štiepkovače VIKING upracú záhradný odpad nielen efektívne, ale aj ekologicky a hospodárne. Za ich inovačnými technológiami, vysokou spoľahlivosťou a ľahkým ovládaním je ukryté technické know-how pochádzajúce z viac ako dvadsiatich piatich rokov skúseností s výrobou týchto strojov. Konáre, zvyšky rastlín, lístie ba aj vhodný kuchynský odpad sa jednoducho a rýchlo zmení na cenný substrát pre kompostovanie.

Najhospodárnejšia riešenie.

Použite vzniknutý rozdrvený materiál k ekologickému kompostovanie. Kompostovaný rozdrvený materiál sa dá skvele opätovne zhodnotiť ako cenné prírodné hnojivo, ktoré poskytne pôde vo Vašej záhrade dôležité živiny tým najprirodzenejším spôsobom.

Aby ste mohli pracovať bezpečne, musíte pri práci s motorovým vyžínačom mimo bezpečnej techniky práce používať aj predpisové odevy a ďalšie ochranné pomôcky. Odev musí byť účelný a nesmie vás pri práci akokoľvek rozptyľovať a rušiť. Nepoužívajte odevy, ktoré sa môžu zachytiť o konáre alebo krovia. Pre prácu rozhodne odložte šál, kravatu či šperky. Dlhé vlasy je potrebné skryť, pokrývkou hlavy alebo sieťkou na vlasy.

Ochrana tváre

Používajte ochranu tváre. Ochranné okuliare sú pritom úplná nevyhnutnosť, bez ktorej nesmiete s vyžínačom / krovinorezom pracovať!

Ochrana sluchu

Používajte osobnú ochranu proti hluku, je to dôležité!

Ochrana rúk

Kvalitných rukavíc nájdete v ponuke Vášho predajcu STIHL / VIKING pestrú paletu. Poraďte sa s ním, ktoré budú najlepšie vyhovovať pre Vašu prácu.

Ochrana nôh

Kvalitný, dobre priliehajúci odev, pokrývajúci celé telo, zamedzí zachytávanie za vetvičky, popichaniu o tŕne. Mali by ste sa v ňom ale tiež dobre cítiť.

Ochranná obuv

Pevné topánky s priľnavou, protišmykovú podošvou. To je základ pre pevný stabilný postoj pri práci, a tým ďalší dôležitý predpoklad pre Vašu bezpečnosť pri práci.

Ochrana pri práci je vo firme STIHL zapísaná veľkými písmenami. Všetky stroje STIHL sú preto konštruované s maximálnym ohľadom na ich používateľov a sú vybavené technickými bezpečnostnými prvkami. Ale až spojenie technických bezpečnostných prvkov obsiahnutých v stroji a osobných ochranných prostredkov poskytuje komplexnú ochranu pre prácu s Vaším strojom. Na nasledujúcich stránkach Vám preto predstavujeme niektoré produkty z našej aktuálnej kolekcie. Bližšie podrobnosti k Vašej osobné ochranné výbave s Vami rád skonzultuje Váš odborný predajca STIHL / VIKING.

Ochranný odev nezvládne všetko!

Žiadny ochranný odev nemôže poskytnúť absolútnu ochranu. V žiadnom prípade teda nenahrádza bezpečnú pracovnú techniku. Dodržujte preto bezpodmienečne bezpečnostné pokyny v návode na obsluhu Vášho motorového náradia.

Nezabudnute na zimnú údržbu

Čo by ste mali urobiť pre dobré „zazimovanie“ Vašej kosačky? Pre uloženie počas „oddychového“ obdobie roka je nutné dodržať určité postupy, aby kosačka bola budúcu jar opäť v najlepšej forme.

Žiadny zvyšok paliva

Nádrž má byť pred zimnou prestávkou prázdna. Dôvod: Palivo stratí cez zimu zápalnosť – ak sa nechá v nádrži, môžu byť pri štartovaní na jar problémy. Ak ešte zostalo po poslednom kosení palivo, odporúča sa nechať kosačku na voľnobeh jazdiť tak dlho, až motor sám zhasne.

Kontrola hladiny oleja

Hladina oleja musí byť aj pred zimnou prestávkou v správnej výške. Vhodné je teda vykonať výmenu oleja v rámci odbornej prehliadky v autorizovanom servise VIKING. Ak si chcete výmene oleja sami, je potrebné sa držať návodu na obsluhu a používať predpísaný značkový olej.

Riadne čistiť

Práve po poslednom kosení sa musí náradie dôkladne vyčistiť. Zvyšky trávy, ktoré sú prilepené v skrini, sa môžu odstrániť drevenou alebo plastovou stierkou. Zvyšky trávy nesmie byť mimo to v chladiacich rebrách a v priestore výfuku, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru. Trávna kosačka sa vyčistí kefou a vodou. Navyše pomôže umytie záhradnou hadicou.

Pozor: Nepúšťajte príliš silný prúd vody na ložiská, tesnenie alebo časti motora, inak môže dôjsť k poškodeniu náradia. Ak chcete očistiť spodnú stranu náradia od zvyškov nečistoty, mala by sa kosačka preklopiť dozadu, tak aby zapaľovacia sviečka smerovala nahor. Keď sa náradie nakloní na bok, môže sa olej dostať do vzduchového filtra alebo výfuku – hrozí väčšie poškodenie.

Posledná kontrola

Žací nôž by mal byť pred prvým použitím na jar neporušený. Ak sú viditeľné trhliny a ryhy, musí sa ihneď vymeniť u odborného predajcu VIKING. V opačnej prípade odporúčame nože vymontovať a nabrúsiť popr. nechať nabrúsiť a vyvážiť odborníkom. Odporúča sa napokon tento postup vykonávať vždy asi po 25 hodinách práce, aby sa dosahoval optimálny výkon pri kosení.

Správne miesto k odpočinku

Ak sú vykonané všetky údržbové práce, patrí trávna kosačka, starostlivo zakrytá, do suchej miestnosti, kde sa nepráši. Poloha pri skladovaní je pritom normálne poloha. Pozor: Trávna kosačka so štartovacou batériou musí byť bezpodmienečne v temperovanej miestnosti, ktorá nezamŕza!

A:

Aj keď náradie nie je prechodne v prevádzke, nemalo by byť nikdy prístupné pre deti.

Buďte v záhrade kreatívni

Pre tzv. „Topiaries“, teda presne tvarované rastliny sa najlepšie hodí husto rastúce dreviny, ako je Krušpán alebo Tis. Silné konáre, ktorý sa stále jemnejšie rozvetvujú, pritom tvoria hlavnú ťažisko požadovaného tvaru. Aby konáre dostali správny smer pre získanie požadovaného tvaru, zafixujte ohybné vetvy drôtom.

Geometrické tvary

Geometrické tvary, napr. Pyramídy či guľa, sa strihajú pomocou napnutých lán alebo formy z drevených latiek. Obtočte formu okolo rastliny a ostrihajte všetky prečnievajúce výhony. Týmto spôsobom môžete ľahko a úplne presne vytvarovať najrôznejšie tvary:

Vysokokmenné rostliny

Aj vysokokmenné rastliny sa môžu dekoratívne skrášliť a tým sa rýchlo stanú zlatým klincom Vašej záhrady. Zvlášť rastliny v nádobách sa hodia pre vysoké geometrické tvary:

Tvary pre zvlášť kreativnych zahradníkov

Ak Vašej fantázii nestačia bežné geometrické tvary a objavili ste v sebe „Nožnicovorukého Edwarda“ môžete sa pokúsiť o omnoho komplikovanejšia figurálne tvary, napríklad postavy či zvieratá. Najlepšie je postaviť konštrukciu z pletiva, ktorú natvarujete na ker. Pozdĺž drôtu môžete bez problémov strihať. Dôležité je veľmi dobre ovládateľné, ostré náradie, ktoré zaistí presný strih. Všetky prečnievajúce výhony sa niekoľkokrát za rok odstrihnú, aby sa podporil hustý rast. Ako rýchlo sa požadovaný tvar podarí dosiahnuť, to záleží na veľkosti a rastovej forme vybraného kríku. Pôsobivé rastlinné tvary vznikajú spravidla až po mnohých rokoch trpezlivej práce.

Krok 1 z 15: Skôr ako naštartujete motorovú pílu, aktivujte brzdu reťaze. K tomu potlačte brzdu reťaze smerom dopredu (viď obrázok).

Krok 2 z 15: Pred štartováním Vašej motorovej píly vždy odstránte ochranný kryt lišty.

Krok 3 z 15: Ak je Vaša motorová píla vybavená dekompresným ventilom, stlačte ho prosím. Tým se uľahčí naštartovanie motoru Vašej motorovej píly.

Krok 4 z 15:Ak je Vaša motorová píla vybavená palivovým čerpadlom, niekoľkokrát ho prosím stlačte. Tým sa uľahčí štartovanie a zníži sa počet zdvihov potrebných k naštartovaniu.

Krok 5 z 15: Nastavte kombinovanú páčku na sýtič/studený štart. Najskôr ovládajte poistku plynovej páčky a plynovú páčku. Potom potlačte kombinovanú páčku úplne dolu.

Krok 6 z 15: Postavte motorovú pílu pri štartovaní na rovnú plochu. Rezná súprava sa nesmie dotýkať zeme, inak by sa pri štartovaní otupila a zbytočne by ste sa vystavovali nebezpečenstvu úrazu.

Krok 7 z 15: Uchopte motorovú pílu, ktorá leží na zemi oboma rukami. Vaša ľavá ruka je na rúrkovej rukoväti, Vaša pravá ruka na štartovacom lanku. Postavte sa špičkou Vašej pravej nohy na zadnú časť rukoväti a zaistite tak motorovú pílu.

Krok 8 z 15: Ťahajte pravou rukou pomaly za štartovacie lanko, kým nepocítite odpor. Až teraz zatiahnite niekoľkokrát silno za štartovacie lanko, kým motor za chvíľu nenaštartuje (Ťahajte ak možno kolmo hore, bez toho, aby lanko drelo o skriňu ventilátora).

Krok 9 z 15: Motor rychle naskočí, ale ihned zase zhasne. Teraz otevorte sytič prepnutím kombinovanej páčky o jednu polohu nahor (do polohy polovičný plyn).

Krok 10 z 15: Znovu ťahajte za štartovacie lanko, pokiaľ motor znovu nenaskočí.

Krok 11 z 15: Akonáhle motor naskočil a točí sa, krátko zatlačte na plynovou páčku ukazovákom. Teraz preskočí kombinovaná páčka do normálnej polohy volnobehu.

Krok 12 z 15: Potom zodvihnite motorovú pílu pomaly zo zeme, nedotýkajte se ale pritom plynovej páčky.

Krok 13 z 15: Až teraz uvoľnite brzdu reťaze tak, že ľavou rukou potiahnete rukoväť brzdy reťaze k sebe. Pritom ale nepustite ľavou rukou rúrkovou rukoväť. Keď budete počuť „cvaknutie“ je reťaz voľná a môže sa teraz pohybovať na lište.

Krok 14 z 15: Než sa pustíte do práce, skontrolujte prosím mazanie reťaze. Zdvihnite pílu pred svetlým pozadím (napr. Peň alebo papier na zemi) a dajte plný plyn. Keď sa na svetlom podklade objaví trochu reťazového oleja, je mazanie reťaze v poriadku a môžete začať pracovať.

Krok 15 z 15: Teraz je píla pripravená. Na bezpečnú techniku práce sa prosím pozrite do návodu na obsluhu. Nezabudájte na vhodné osobné ochranné vybavenie.

Trávnik musí veľa vydržať a zároveň by mal aj dobre vyyerať – všetko je otázkou správnej starostlivost. Odborník na trávníky, Walter Schwab, pestuje v bavorskom Waidhofenu profesionálne už mnoho rokov špeciálne trávníky. Také, aké ich poznáte z okolia veľkých nákupných stredísk aj také, ktoré poznáte z futbalových trávnikov. Zo svojej dlhoročnej praxe sa s Vami podelí o niekoľko tipov:

Tip 1: Precízne hnojiť

Nenechejte svoj trávník hladovať. Pokiaľ nepoužíváte pri údržbe trávnika mulčovanie je hnojenie základom. Trávnik by mal dostať 4-5 krát ročne správnu výživu. Predchádza sa tým aj rastu machu a buriny. Ako energetickú výživu doporučujeme organicko-minerálne hnojivo, vyrobené zčasti z extraktu z cukrovej repy, ktoré podporuje život v pôde pod zeleným kobercom. Posledné hnojenie v roku by se malo robiť v septembri. Na jar začneme s hnojením už po roztopení snehu.

Tip 2: Kosenie, kosenie, kosenie

Je to vlastne úplne jednoduché: Čím častejšie kosíte svoj trávnik, tým bude krásnejší. Aj keď sa Vy holíte iba 2x mesačne, pri starostlivosti o trávnik doporučujeme kosenie 2-3x za týždeň. Kto poctivo hnojí musí aj hodne kosiť. Na fotbalovom štadióne je trávnik vysoký necelé 2 cm, na záhrade môže narásť až na 3,5 cm.

Tip 3: Zavlažovať: ANO, ale utopiť NIE!

Pri zavlažovaní buďte skôr šetrnejší. Tu na rozdiel od hnojenia platí, radšej menej ako primnoho. Trávnik potrebuje vodu navyše iba pri horúčavách. Potreba vody pre trávnik je závislá na aktuálnych teplotách a zložení pôdy. Je preto ťažké uviesť záväzné konkrétne údaje pre intenzitu a frekvenciu zavlažovania. Pre orientáciu je však možné obecne stanoviť toto: v horúcich obdobiach s malými zrážkami zavlažujte dvakrát týždenne – pri každom zavlažovaní asi 15 litrov vody na štvorcový meter trávnika.

Tip 4: Nechať v kľude rásť

Keď se budete riadiť vyššie uvedenými radami, môžete urobiť pre zamatovo měkký, hustý a vitální trávník už jen jedno: nechať ho v kľude rásť.

Kosačky na trávu od firmy VIKING, vybavené funkciou pre mulčovanie, Vám umožňujú ľahkú a ekologickú starostlivosť o trávník, naviac bez starostí s likvidáciou o pokosenú trávu. Odpadá vyprázdňovanie zberného koša na trávu, odpadá nutnosť skladovať či odvážať pokosenú trávu. A navíc – týmto spôsobom je plne zabezpečené ideálne hnojenie pre Váš trávník, bez nutnosti kupovania špeciálnych hnojív. Vynikajúcím hnojivom je totiž samotná tráva, ktorá sa pri mulčovaní, na drobno rozsekaná, vracia v priebehu kosenia späť do pôdneho drnu ako cenný zdroj živín. Ušetríte tak čas, námahu aj náklady na hnojiva a môžete si Vašu záhradu zase viac užívať, ako miesto pre Váš odpočinok.

Nákupný košík je prázdny

Len s osobným prevzatím

Tento tovar si po objednaní prevezmete osobne u odborného predajcu podľa Vášho výberu

Našou snahou je, aby služby spojené s predajom a servisom produktov STIHL a VIKING bola rovnako kvalitná, ako produkty samé. Preto kladieme zvláštny dôraz na poradenstvo a odborný servis, aké môže ponúknuť len odborný, špeciálne školený predajca s osobným kontaktom.

Svojho predajcu si môžete vybrať kedykoľvek v hlavnom menu, alebo pred odoslaním objednávky.

Výber predajcu

Doručenie ku Vám kuriérom

alebo aj osobné prevzatie u nášho odborného predajcu

Tento tovar môže byť po objednaní doručený na Vašu adresu. Môžete si ale tovar prevziať aj u nášho odborného predajcu podľa Vášho výberu a dostenete k nákupu darček príslušenstva STIHL podľa vlastného výberu v hodnote 2% z nákupu.

Výber predajcu

Vyberte si svojho predajcu

Pre pokračovanie v nákupe je nutné aby ste si vybrali svojho predajcu zo zoznamu Online partnerov. Budete presmerovaný na jeho online e-shop kde môžte pokračovať v nákupe. Pri niektorých druhov tovarov je bezpodmienečne nutné osobné prevzatia tovaru u vybraného predajcu, preot pri výbere zvažujte ponúkané služby ako aj lokalitu. Zoznam online predajcov sa bude postupne rozširovať.

Výber predajcu